close x
download

Brochure

Enter Your Info Below And We Will Send
You The Brochure To Your Inbox!

Thank you!
Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

ORGANIZATOR
Tematski poudarek:

Pametno naročanje in učinkovita
javno-zasebna partnerstva

V Sloveniji, podobno kot v večini držav Evropske unije, na eni strani raste infrastrukturna vrzel, na drugi strani pa se krepi pritisk na zmanjševanje dostopnosti javnih služb. Odzivi držav so različni, med učinkovitejšimi pa se je izkazala večja vključitev potencialov zasebnega sektorja v javne projekte. Javno-zasebna partnerstva tako postajajo globalna nuja za zagotavljanje javne infrastrukture in izvajanje javnih služb. Po drugi strani je tudi tradicionalni pristop v javnem naročanju v fazi hitrih sprememb. Poudarek pri javnem naročanju se postopoma preusmerja iz postopkovnih vprašanj na vsebinska vprašanja. Odgovor na zgoraj izpostavljene dileme in izzive lahko najdemo v kombinaciji pametnega naročanja in učinkovitih javno-zasebnih partnerstev. To je bil tudi cilj Naložbenega načrta za Evropo, ki ga je pripravila Evropska komisija in ki je prinesel novo logiko finančne podpore in izvedbe (javnih) projektov. Naložbeni načrt za Evropo namreč predvideva večjo vključenost zasebnega sektorja, hkrati pa omogoča prevzemanje večjih tveganj v projektih preko jamstev Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI). EU torej vzpodbuja predvsem okolju prijazne, inovativne in razvojno naravnane projekte, kjer je s kombiniranjem javnih in zasebnih virov financiranja mogoče najučinkoviteje doseči zastavljene cilje.
GLAVNI POuDARKI:

Zakaj se udeležiti konference?

  • ker se zavedamo, da je ob rednem delovnem ritmu težko najti čas za poglobljeno analizo potencialov, ki jih ponuja javno-zasebno partnerstvo in izzivov, ki jih prinaša hitro spreminjajoče področje javnega naročanja;
  • ker bodo domači in tuji mednarodno priznani strokovnjaki predstavili praktične primere, ki lahko predstavljajo učinkovite rešitve izzivov, s katerimi se soočate;
  • da boste seznanjeni z zadnjimi trendi na področju javnih naročil in javno-zasebnih partnerstev v EU;
  • ker boste neposredno pri predstavnikih Evropske komisije in Evropske investicijske banke lahko preverili njihova stališča glede odprtih vprašanj povezanih z javnim naročanjem in javno-zasebnimi partnerstvi;
  • zaradi večje učinkovitosti skupinskega in interaktivnega pristopa pri obravnavi izpostavljenih tem;
  • ker bo razprava moderirana in vodena na način, da bo omogočala vključitev vseh udeležencev in bo spodbujala izmenjavo mnenj;
  • da boste pripravljeni na priložnosti, ki jih ponuja »fund blending« (vključitev virov EU, javnih virov in virov zasebnega sektorja za izvedbo javnih projektov);
  • da boste lažje prepoznali lastne razvojne potenciale.

Poziv udeležencem:

Vse udeležence, ki imajo konkreten projekt ali idejo za projekt ali zanimivo vprašanje vezano na področje javnih naročil in javno-zasebnih partnerstev in bi želeli v diskusiji s predavatelji ter udeleženci preveriti svoja izhodišča, dvome ali ideje pozivamo, da nam svojo idejo vnaprej sporočijo po elektronski pošti na info@pppforum.si. Najbolj zanimive ideje bomo vključili v program in jih obravnavali na konferenci.

Več informacij: Katja Hodošček (E: katja.hodoscek@pppforum.si, T: 01 60 100 70).

PRIJAVE IN KOTIZACIJA

Kotizacija za prvi dan konference znaša kotizacija 330 eur brez DDV. V ceno je poleg udeležbe vključeno gradivo s predavanj, kosilo na prvem dnevu dogodka in večerja s kulturnim dogodkom, pogostitev med odmori, potrdilo o udeležbi, brezplačno parkiranje.

Udeležba na drugem dnevu konference (Evropski dan) je s podporo Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji brezplačna. Število mest za udeležence je omejeno. Zaradi omejenega števila mest je udeležba na drugem dnevu foruma mogoča le s predhodno prijavo. V primeru velikega števila prijavljenih bodo imeli prednost udeleženci, ki so prijavljeni na oba dneva konference.
POPUST
Priznamo:
15-odstotni popust za zgodnje prijave do 30. oktobra 2017.
10-odstotni popust za 2 ali več udeležencev iz iste organizacije.
10-odstotni popust za udeležence delavnic Speed uPPP 2017 - Ljubljana, Novo mesto, Piran, Ptuj.

Popusti se med seboj ne seštevajo, ob izpolnjevanju pogojev za več popustov, bomo za vas pripravili posebno ponudbo.
PLAČILO
Za pravne osebe zasebnega prava je obvezno plačilo po prejetem predračunu, ki ga izstavimo na podlagi vaše prijavnice, najkasneje do 15. novembra 2017.

Za pravne osebe javnega prava je plačilo obvezno v 30-ih dneh od prejema računa po izvedenem dogodku, izstavljenega na podlagi prijavnice ali naročilnice.

ODJAVA
Morebitno odjavo pošljite po elektronski pošti na naslov info@pppforum.si.  Skrajni rok za pisno odjavo je 15. november 2017. Pri kasnejši odjavi do 20. novembra 2017 zaračunamo 30-odstotkov kotizacije. Pri odjavah, prejetih po 20. novembru 2017, ali v primeru neudeležbe na konferenci zaračunamo celotno kotizacijo.

INFORMACIJE
• T: 01 60 100 70
• E: info@pppforum.si
PREDAVATELJ

Branko Kašnik

INŠTITUT ZA JAVNO ZASEBNO PARTNERSTVO
USTANOVITELJ IN NAMESTNIK DIREKTORJA

Branko Kašnik je eden od ustanoviteljev in namestnik direktorja na Inštitutu za javno-zasebno partnerstvo. Kot predavatelj redno sodeluje na strokovnih seminarjih in konferencah s področja javnega naročanja in javno-zasebnih partnerstev, kjer deli široko praktično znanje s tega področja. V zadnjem obdobju svetuje predvsem pri izvajanju večjih infrastrukturnih projektov in na področju spodbujanja elektronskega javnega naročanja

PREBERI VEČ
PREDAVATELJica

Petra Ferk

INŠTITUT ZA JAVNO ZASEBNO PARTNERSTVO
USTANOVITELJICA IN RAZISKOVALKA

Petra Ferk je ena od ustanoviteljev Inštituta za javno-zasebno partnerstvo in docentka za javno upravo na Fakulteti za državne in evropske študije. Petra je aktivna tudi kot generalna sekretarka Slovenskega društva za evropsko pravo, članica upravnega odbora Mednarodnega združenja za evropsko pravo in upravnega odbora Mednarodne akademije za primerjalno pravo, nacionalna korespondentka za European Procurement & Public Private Partnership Law Review. V zadnjem času se ukvarja zlasti z aktualnimi vprašanji elektronskega javnega naročanja, projekti pogodbenega zagotavljanja prihranka energije, zagotavljanjem in financiranjem izvajanja javnih služb in izgradnje javne infrastrukture ter s tem povezanim vprašanjem državnih pomoči.

PREBERI VEČ
PREDAVATELJ

Boštjan Ferk

INŠTITUT ZA JAVNO ZASEBNO PARTNERSTVO
USTANOVITELJ IN DIREKTOR

Boštjan Ferk je ustanovitelj in direktor Inštituta za javno-zasebno partnerstvo ter docent za javno upravo na Fakulteti za državne in evropske študije ter na Evropski pravni fakulteti. Uvrščen je na listo domačih arbitrov, sodeluje s številnimi evropskimi in mednarodnimi organizacijami, med drugim z Mednarodnim centrom odličnosti za javno-zasebna partnerstva pri Ekonomski komisiji Združenih narodov za Evropo, Ekonomskim forumom, Poljska, ter Centrom za management javnih naročil, Srbija. Boštjan Ferk je član mednarodnega odbora Ruskega centra za razvoj javno-zasebnih partnerstev. V zadnjem času se ukvarja predvsem z energetskim pogodbeništvom in razvojem projektov.

PREBERI VEČ
PREDAVATELJ

João Feio Pereira

VORTAL
Direktor Vortalove poslovne enote za Evropo in preostali svet

João Pereira je bil rojen 10. junija 1977 v Lizboni na Portugalskem. Na Univerzi v Lizboni je leta 2001 diplomiral iz industrijskega inženiringa, v letih 2006–2008 pa je na lizbonski MBA Catolica | Nova (ki je na lestvici Europe FT 15. najboljša) nadaljeval študij in dobil naziv magister poslovodenja in organizacije (MBA). Od leta 2001 dela pri družbi Vortal (vortal.biz), vodilnem svetovnem specialistu za elektronsko nabavo in javno naročanje. Od leta 2001 do 2007 je bil svetovalec za elektronsko nabavo in elektronsko javno naročanje v zasebnem sektorju, natančneje v gradbeništvu. Od leta 2008 do 2010 je imel funkcijo tržnega vodje za portugalski javni sektor (osrednji, lokalni in drugi javni organi). Bil je tudi vodja sektorja za zdravstveni sistem in je zagnal platformo VortalHEALTH. Od leta 2010 do leta 2014 je bil v Madridu, kjer je bil direktor za poslovni razvoj za Španijo in Latinsko Ameriko. V Španiji je bil odgovoren za Vortalovo strategijo za doseganje novih strank. V Latinski Ameriki je bil odgovoren za pogodbe za nacionalne platforme v Kolumbiji in Dominikanski republiki. Od leta 2015 živi v Frankfurtu, kjer v funkciji vodje Vortalove poslovne enote Evropa in preostali svet vodi mednarodni razvoj Vortala in sodelovanje s partnerji.

PREBERI VEČ
Speed uPPp Slovenija - bled 2017

PROGRAM konference

8.00 – 9.00

Jutranja kava in registracija

9.00 – 9.20

Otvoritven nagovor

Peter Jacobs, Vodja pisarne Evropske investicijske banke v Sloveniji

9.20 – 9.45

Uvodno predavanje o pametnem naročanju

Boštjan Ferk, Inštitut za javno-zasebno partnerstvo, direktor PREZENTACIJA 

9.45 – 11.00

PANEL 1: PAMETNO NAROČANJE

V okviru uvodnega panela se bomo lotili vprašanj, kot so: kaj imamo v mislih, ko govorimo o pametnem javnem naročanju, kaj sta pojem in vsebina pametnega javnega naročanja in kakšen je pogled Evropske komisije na pametno naročanje? Kako se lotiti trenda »od forme k vsebini«? Kaj so instrumenti javnega naročanja za zagotavljanje najboljšega razmerja med kakovostjo in ceno?

Moderator:
Branko Kašnik, Inštitut za javno-zasebno partnerstvo, namestnik direktorja

Govorniki:
Kako zagotoviti najboljše razmerje med kakovostjo in ceno
Adrián Tokár, Evropska komisija, Pravna služba,asistent namestnika generalnega direktorjaPREZENTACIJA
Model pametnega naročanja storitev informacijsko komunikacijske tehnologije v javnem sektorju leta 2020
Primož Kučič, Vodja poslovnih IKT rešitev, Telekom Slovenije d.d. PREZENTACIJA

11.00 – 11.30

KAVA

11.30 – 13.00

PANEL 2: ELEKTRONSKE PLATFORME ZA UČINKOVITO JAVNO NAROČANJE

Države članice, ki so med prvimi uvedle elektronsko javno naročanje, imajo za sabo 10 let izkušenj. Kot vodilna na tem področju se tradicionalno izpostavlja Portugalska. Kakšne so njene izkušnje? Kakšni so obeti za prihodnost? Kako se uvajanja elektronskega javnega naročanja lotevajo naši sosedje – primer mesta Dunaj? Na kaj moramo biti pozorni pri vzpostavitvi elektronskih platform in kakšni morajo biti varnostni standardi? To so ključna vprašanja, na katera nam bodo dali odgovore gostje drugega panela.

Moderator:
Petra Ferk, Inštitut za javno-zasebno partnerstvo

Govorniki:
Dejanski izzivi elektronskega javnega naročanja
Petra Ferk, Inštitut za javno-zasebno partnerstvo PREZENTACIJA >>

Elektronsko naročanje v Evropi – kje smo in kakšna bo naslednja generacija?
João Feio Pereira, direktor Vortalove poslovne enote za Evropo in preostali svet PREZENTACIJA >>

Storitve v oblaku: skladnost s predpisi – zasebnost, zaupanje in varnost
Blaž Suhač, ITAD, d.o.o., Svetovalec o informacijskih tehnologijah in PRINCE2 projektni vodja PREZENTACIJA >>

13.00 – 14.30

KOSILO

14.30 – 16.00

PANEL 3: VREDNOTENJE IN OBVLADOVANJE TVEGANJ V PROJEKTIH  JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV

Tveganja in uravnotežena delitev tveganj v projektu so ključen faktor za uspeh javno-zasebnih partnerstev. Kako se uravnotežena delitev tveganj zagotavlja v državah, ki imajo bogato prakso na področju javno-zasebnih partnerstev? V zadnjem času pa je mogoče opaziti, da vse pogosteje tudi v razvitih državah pomembno vlogo pri (ne)uspehu posameznih
projektov odigrajo širša, družbeno-politična tveganja. Ali jih je sploh mogoče predvideti in se na njih ustrezno pripraviti?

Moderator:
Bostjan Ferk, Inštitut za javno-zasebno partnerstvo

Govorniki:
Politično okolje ter zakonodajni okvir kot tveganje v projektih javno-zasebnih partnerstev
Marc Frilet, odvetniška družba Frilet, Pariz, Francija PREZENTACIJA >>

Ocena tveganja, vrednotenje in obvladovanje tveganj v javno-zasebnih partnerstvih – irska izkušnja
Mila Sullivan, svetovalka za javno naročanje, Irska PREZENTACIJA >>

Prikaz delitve tveganj na izbranih primerih javno-zasebnih partnerstev
Boštjan Ferk, Inštitut za javno-zasebno partnerstvo PREZENTACIJA >>

16.00 - 17.00

PANEL 4: RAZVOJ ORODIJ IN PRENOS ZNANJA NA PODROČJU JAVNEGA NAROČANJA IN JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV V SLOVENIJI

Tudi v Sloveniji razvijamo orodja, platforme in izobraževanja, ki omogočajo napredek in razvoj javnega naročanja in
javno-zasebnih partnerstev. Predstavili bomo nekaj primerov.

16.00 – 16.30:
PREDSTAVITEV: DINAMIČNI NABAVNI SISTEM
Branko Kašnik in Boštjan Ferk, Inštitut za javno-zasebno partnerstvo PREZENTACIJA >>

16.30–17.00
PROGRAM DODATNE KVALIFIKACIJE: STROKOVNJAK ZA KONCESIJE IN JAVNO-ZASEBNA PARTNERSTVA
Ana Wagner, Uradni list Republike Slovenije PREZENTACIJA >>

19.30 – 22.30

Sprejem in večerja

ORGANIZATORJI:
PARTNERJI:
Udeležba na drugem dnevu konference (Evropski dan) je s podporo Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji brezplačna.
8.00 – 9.00

Jutranja kava in registracija

9.00 – 9.15

Otvoritvena nagovora

Zoran Stančič, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji
Miranda Groff Ferjančič, državna sekretarka na Ministrstvu za finance

9.15 – 9.45

Nov sveženj 2017 o javnem naročanju za nadaljnji zagon naložb v Evropi

An Baeyens, Evropska komisija, generalni direktorat za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja, enota za inovativno in elektronsko javno naročanje PREZENTACIJA >>

9.45 – 11.15

PANEL 5: ALTERNATIVNI PRISTOP K FINANCIRANJU JAVNIH PROJEKTOV: KONCESIJE IN JAVNO-ZASEBNA PARTNERSTVA V KOMBINACIJI z EFSI jamstvom IN VIRI EU

Države članice so se v času krize soočile s konsolidacijo javnih financ ter posledično upadanjem javnih sredstev za izgradnjo javne infrastrukture. Kot odgovor na ta izziv, je Evropska komisija pripravila Naložbeni načrt za Evropo, ki glede izgradnje javne infrastrukture vpeljuje premik od njenega financiranja iz izključno javnih sredstev v smeri javno-zasebnih partnerstev. Naložbeni načrt za Evropo tako uvaja premik v porabi proračuna EU, in sicer od subvencij k finančnim inštrumentom. Posledično se v posameznem projektu predvideva kombiniranje raznolikih finančnih virov – tako javnih, evropskih kot zlasti zasebnih. Medtem ko je tovrstno finančno kombiniranje že dobro poznano v državah članicah, ki niso več upravičene do subvencij, se ta logika počasneje vpeljuje v državah, ki še vedno prejemajo strukturna in kohezijska sredstva. Kako kombinirati finančne vire za izpeljavo projekta, kakšna je podpora bančnega sektorja, kako povečati kombiniranje finančnih virov v Sloveniji, je nekaj vprašanj, ki jih bo naslovil panel.

Moderator:
Petra Ferk, Inštitut za javno-zasebno partnerstvo

Govorniki:
Vloga kombinirane uporabe različnih virov financiranja javnih projektov v trenutni finančni perspektivi in obeti za prihodnost
Ed Farquharson, svetovalec pri Evropskem centru znanja za javno-zasebno partnerstvo (EPEC), Evropska investicijska banka, Luksemburg PREZENTACIJA >>

»Bankability« projektov javno-zasebnih partnerstev
Branko Cepuran, Evropska investicijska banka (EIB) PREZENTACIJA >>

Kako lahko Slovenija izkoristi prednosti kombinirane uporabe različnih virov financiranja
Goran Katušin, član uprave Slovenske izvozne in razvojne banke, d.d. PREZENTACIJA >>

Predstavitev prvih izkušenj projekta iz Slovenije, ki je prejel jamstvo Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI)
Alenka Košič, DARS, Mednarodni odnosi PREZENTACIJA >>

11.15 – 11.45

KAVA

11.45 – 13.15

PANEL 6: JAVNO NAROČANJE IN JAVNO-ZASEBNA PARTNERSTVA V ZDRAVSTVU

Države članice so se v okviru postopka evropskega semestra 2017 zavezale druga drugi, da bodo v naslednjih 12-18 mesecih sprejele potrebne ukrepe na izbranih politikah oz. področjih, ki jih je Evropska komisija ocenila kot prednostna. Med drugim je Komisija Sloveniji priporočila, da sprejme in izvede predlagano reformo zdravstvenega sistema ter sprejme
načrtovano reformo dolgotrajne oskrbe, s katero bo povečala stroškovno učinkovitost, dostopnost in kakovost oskrbe. Komisija je Sloveniji priporočila tudi, da v celoti izkoristi potencial centraliziranega javnega naročanja v zdravstvenem sektorju. Učinkovitost v zdravstvu je torej izziv in aktualna tematika. Gostje panela bodo z nami delili izkušnje, kako se tega izziva lotevamo v Sloveniji, kako so se tega izziva lotile druge države članice, kateri ukrepi so ključni, kako uvajati spremembe, katere naloge so pred nami.

Moderator:
Boštjan Ferk, Inštitut za javno-zasebno partnerstvo

Govorniki:
Pogled Evropske komisije na javno naročanje v zdravstvu
An Baeyens, Evropska komisija, generalni direktorat za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja, enota za
inovativno in elektronsko javno naročanje PREZENTACIJA >>

Javno naročanje v zdravstvu (primer)
Francesca Bauduin, Italijanski centralni nabavni organ Consip S.p.A.,
enota za naročanje v zdravstvu PREZENTACIJA >>

Kako uvajati novosti v slovenske bolnišnice in pomen optimizacije postopkov javnega naročanja v slovenskih bolnišnicah
Silvana Šonc, direktorica Bolnišnice Sežana PREZENTACIJA >>

Center za protonsko terapijo za zdravljenje raka in izzivi izgradnje v Sloveniji
Janko Burgar, Cosylab d.d. PREZENTACIJA >>

13.15 - 14.15

PANEL 7: TEMELJI ZA USPEŠNO ZASNOVO PROJEKTOV JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV

Ena ključnih predpostavk za uspešno realizacijo postopkov javnega naročanja in postopkov javno-zasebnih partnerstev je
komunikacija. Nujna je tako komunikacija med naročniki in ponudniki, kot tudi komunikacija z uporabniki. Govorniki v panelu bodo z nami delili izkušnje, kako pravilno komunicirati in predvsem kako komunicirati brez strahu in tako posledično
izboljšati gospodarnost ter transparentnost v postopkih javnega naročanja in javno-zasebnih partnerstev.

Moderator:
Branko Kašnik, Inštitut za javno-zasebno partnerstvo

Govorniki:
Kje je meja med lobiranjem in korupcijo?
Boris Cizelj, Knowledge Economy Network, predsednik uprave PREZENTACIJA >>

Prava vrednost strokovnega dialoga in kako ga izvesti v praksi – izkušnje Irske
Mila Sullivan, Svetovalka za javno naročanje, Irska PREZENTACIJA >>

Vloga odnosov z javnostmi in komuniciranja v javnih projektih
Nina Sankovič, Svetovalka direktorja – vodja odnosov z  javnostmi, Snaga Javno podjetje d.o.o. PREZENTACIJA >>

14.15 – 14.30

Zaključek konference

14.30 – 16.00

Hladno kosilo in druženje

ORGANIZATORJI:
PARTNERJI:
tickets

Ticket Pricing

Etiam tristique, metus pretium rutrum elementum, risus tortor euismod urna lentesque accumsan.

$
49
Bronze

Get entrance to all events and sessions

Unlimited cups of coffee with your carnet

Meet in person your favorite speakers

Get Access to all Audio and Video Files

$
59
Gold

Get entrance to all events and sessions

Unlimited cups of coffee with your carnet

Meet in person your favorite speakers

Get Access to all Audio and Video Files

$
79
Diamond

Get entrance to all events and sessions

Unlimited cups of coffee with your carnet

Meet in person your favorite speakers

Get Access to all Audio and Video Files

LOKACIJA

BLED, Slovenija
Hotel Golf

Hotel Golf se nahaja v parku starih dreves v središču Bleda in ima 150 sob in suit. Ponaša se s čudovitim razgledom na Blejsko jezero, Blejski grad in Julijske Alpe. V hotelu je sodoben konferenčni center, ki ponuja vse za odlično izvedbo kongresov in poslovnih srečanj.

SPLETNA STRAN HOTELA

HOTEL GOLF

PRIJAVA

Mednarodna konferenca s področja javno-zasebnih partnerstev in javnih naročil 2017

Prijava je uspelA

Potrdilo o izvedeni prijavi na vaš elektronski naslov,
ki ste ga navedli v spletnem registracijskem obrazcu.

Oops! Nekaj je šlo narobe, prosim ponovno zaženite brskalinik in ponovno izpolnite obrazec.

     Terms & Conditions