POGOJI UPORABE

PPPforum.si – vse pravice pridržane

Informacije objavljene na spletni strani pppforum.si, so last Inštituta za javno zasebno partnerstvo, zavod Turjak (v nadaljevanju: »inštitut«) in se lahko reproducirajo, distribuirajo, dajajo na voljo javnosti, predelujejo ali dajejo v najem zgolj v netržne, zlasti študijske in informativne namene, ob pogoju, da je naveden vir informacij (Inštitut za javno-zasebno partnerstvo, pppforum.si) in tudi avtor, v kolikor je pri posameznem zavihku naveden.

Uporaba informacij, objavljenih na spletni strani pppforum.si v tržne namene ni dovoljena. V primeru kršitve avtorskih pravic Inštituta za javno-zasebno partnerstvo, je uporabnik spletne strani pppforum.si odškodninsko odgovoren Inštitutu za javno-zasebno partnerstvo za vso povzročeno škodo.

Izjava o odgovornosti inštituta

Vsebina te spletne strani je izključno informativni pripomoček, ki ga je treba pri poglobljenem študiju ali izvajanju postopkov povezanih z izvajanjem javnih, služb, oblikovanjem javno-zasebnih partnerstev, vodenjem javnih razpisov, oblikovanjem projektnih financiranj in drugih vsebin, nujno in bistveno dopolniti z obsežnejšimi gradivi. Inštitut za javno-zasebno partnerstvo ne prevzema nobene odgovornosti za neposredno ali posredno škodo (vključno s poslovno škodo, izgubo dobička, prekinitvijo poslovanja, izgubo podatkov), ki bi nastala z uporabo spletne strani pppforum.si

Varstvo osebnih podatkov

Inštitut za javno-zasebno partnerstvo se zavezuje, da bo skrbno varoval vaše osebne podatke. Uporabljeni bodo izključno za komunikacijo z vami. Vaših podatkov brez vaše privolitve ne bomo posredovali tretjim osebam.