Branko Kašnik

INŠTITUT ZA JAVNO ZASEBNO PARTNERSTVO
USTANOVITELJ IN NAMESTNIK DIREKTORJA

Branko Kašnik je eden od ustanoviteljev in namestnik direktorja na Inštitutu za javno-zasebno partnerstvo. Kot predavatelj redno sodeluje na strokovnih seminarjih in konferencah s področja javnega naročanja in javno-zasebnih partnerstev, kjer deli široko praktično znanje s tega področja. V zadnjem obdobju svetuje predvsem pri izvajanju večjih infrastrukturnih projektov in na področju spodbujanja elektronskega javnega naročanja

Branko Kašnik

INSTITUTE FOR PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP
FOUNDER, DEPUTY DIRECTOR

Branko Kašnik is one of the Founders and deputy director of the Institute for Public-Private Partnership. He regularly lectures at various seminars and conferences, sharing his broad practical knowledge of public procurement and public-private partnerships. Recently, he advises mostly in the implementation of larger infrastructure projects as well as in the implementation of the electronic public procurement.