Speed uPPP Slovenija

Mednarodna konferenca s področja
javno-zasebnih partnerstev in javnih naročil 2017

PROGRAM KONFERENCE

8.00 – 9.00

Jutranja kava in registracija

9.00 – 9.20

Otvoritven nagovor

Peter Jacobs, Vodja pisarne Evropske investicijske banke v Sloveniji

9.20 – 9.45

Uvodno predavanje o pametnem naročanju

Boštjan Ferk, Inštitut za javno-zasebno partnerstvo, direktor PREZENTACIJA 

9.45 – 11.00

PANEL 1: PAMETNO NAROČANJE

V okviru uvodnega panela se bomo lotili vprašanj, kot so: kaj imamo v mislih, ko govorimo o pametnem javnem naročanju, kaj sta pojem in vsebina pametnega javnega naročanja in kakšen je pogled Evropske komisije na pametno naročanje? Kako se lotiti trenda »od forme k vsebini«? Kaj so instrumenti javnega naročanja za zagotavljanje najboljšega razmerja med kakovostjo in ceno?

Moderator:
Branko Kašnik, Inštitut za javno-zasebno partnerstvo, namestnik direktorja

Govorniki:
Kako zagotoviti najboljše razmerje med kakovostjo in ceno
Adrián Tokár, Evropska komisija, Pravna služba,asistent namestnika generalnega direktorjaPREZENTACIJA
Model pametnega naročanja storitev informacijsko komunikacijske tehnologije v javnem sektorju leta 2020
Primož Kučič, Vodja poslovnih IKT rešitev, Telekom Slovenije d.d. PREZENTACIJA

11.00 – 11.30

KAVA

11.30 – 13.00

PANEL 2: ELEKTRONSKE PLATFORME ZA UČINKOVITO JAVNO NAROČANJE

Države članice, ki so med prvimi uvedle elektronsko javno naročanje, imajo za sabo 10 let izkušenj. Kot vodilna na tem področju se tradicionalno izpostavlja Portugalska. Kakšne so njene izkušnje? Kakšni so obeti za prihodnost? Kako se uvajanja elektronskega javnega naročanja lotevajo naši sosedje – primer mesta Dunaj? Na kaj moramo biti pozorni pri vzpostavitvi elektronskih platform in kakšni morajo biti varnostni standardi? To so ključna vprašanja, na katera nam bodo dali odgovore gostje drugega panela.

Moderator:
Petra Ferk, Inštitut za javno-zasebno partnerstvo

Govorniki:
Dejanski izzivi elektronskega javnega naročanja
Petra Ferk, Inštitut za javno-zasebno partnerstvo PREZENTACIJA >>

Elektronsko naročanje v Evropi – kje smo in kakšna bo naslednja generacija?
João Feio Pereira, direktor Vortalove poslovne enote za Evropo in preostali svet PREZENTACIJA >>

Storitve v oblaku: skladnost s predpisi – zasebnost, zaupanje in varnost
Blaž Suhač, ITAD, d.o.o., Svetovalec o informacijskih tehnologijah in PRINCE2 projektni vodja PREZENTACIJA >>

13.00 – 14.30

KOSILO

14.30 – 16.00

PANEL 3: VREDNOTENJE IN OBVLADOVANJE TVEGANJ V PROJEKTIH  JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV

Tveganja in uravnotežena delitev tveganj v projektu so ključen faktor za uspeh javno-zasebnih partnerstev. Kako se uravnotežena delitev tveganj zagotavlja v državah, ki imajo bogato prakso na področju javno-zasebnih partnerstev? V zadnjem času pa je mogoče opaziti, da vse pogosteje tudi v razvitih državah pomembno vlogo pri (ne)uspehu posameznih
projektov odigrajo širša, družbeno-politična tveganja. Ali jih je sploh mogoče predvideti in se na njih ustrezno pripraviti?

Moderator:
Bostjan Ferk, Inštitut za javno-zasebno partnerstvo

Govorniki:
Politično okolje ter zakonodajni okvir kot tveganje v projektih javno-zasebnih partnerstev
Marc Frilet, odvetniška družba Frilet, Pariz, Francija PREZENTACIJA >>

Ocena tveganja, vrednotenje in obvladovanje tveganj v javno-zasebnih partnerstvih – irska izkušnja
Mila Sullivan, svetovalka za javno naročanje, Irska PREZENTACIJA >>

Prikaz delitve tveganj na izbranih primerih javno-zasebnih partnerstev
Boštjan Ferk, Inštitut za javno-zasebno partnerstvo PREZENTACIJA >>

16.00 - 17.00

PANEL 4: RAZVOJ ORODIJ IN PRENOS ZNANJA NA PODROČJU JAVNEGA NAROČANJA IN JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV V SLOVENIJI

Tudi v Sloveniji razvijamo orodja, platforme in izobraževanja, ki omogočajo napredek in razvoj javnega naročanja in
javno-zasebnih partnerstev. Predstavili bomo nekaj primerov.

16.00 – 16.30:
PREDSTAVITEV: DINAMIČNI NABAVNI SISTEM
Branko Kašnik in Boštjan Ferk, Inštitut za javno-zasebno partnerstvo PREZENTACIJA >>

16.30–17.00
PROGRAM DODATNE KVALIFIKACIJE: STROKOVNJAK ZA KONCESIJE IN JAVNO-ZASEBNA PARTNERSTVA
Ana Wagner, Uradni list Republike Slovenije PREZENTACIJA >>

19.30 – 22.30

Sprejem in večerja

ORGANIZATORJI:
PARTNERJI:
Udeležba na drugem dnevu konference (Evropski dan) je s podporo Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji brezplačna.
8.00 – 9.00

Jutranja kava in registracija

9.00 – 9.15

Otvoritvena nagovora

Zoran Stančič, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji
Miranda Groff Ferjančič, državna sekretarka na Ministrstvu za finance

9.15 – 9.45

Nov sveženj 2017 o javnem naročanju za nadaljnji zagon naložb v Evropi

An Baeyens, Evropska komisija, generalni direktorat za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja, enota za inovativno in elektronsko javno naročanje PREZENTACIJA >>

9.45 – 11.15

PANEL 5: ALTERNATIVNI PRISTOP K FINANCIRANJU JAVNIH PROJEKTOV: KONCESIJE IN JAVNO-ZASEBNA PARTNERSTVA V KOMBINACIJI z EFSI jamstvom IN VIRI EU

Države članice so se v času krize soočile s konsolidacijo javnih financ ter posledično upadanjem javnih sredstev za izgradnjo javne infrastrukture. Kot odgovor na ta izziv, je Evropska komisija pripravila Naložbeni načrt za Evropo, ki glede izgradnje javne infrastrukture vpeljuje premik od njenega financiranja iz izključno javnih sredstev v smeri javno-zasebnih partnerstev. Naložbeni načrt za Evropo tako uvaja premik v porabi proračuna EU, in sicer od subvencij k finančnim inštrumentom. Posledično se v posameznem projektu predvideva kombiniranje raznolikih finančnih virov – tako javnih, evropskih kot zlasti zasebnih. Medtem ko je tovrstno finančno kombiniranje že dobro poznano v državah članicah, ki niso več upravičene do subvencij, se ta logika počasneje vpeljuje v državah, ki še vedno prejemajo strukturna in kohezijska sredstva. Kako kombinirati finančne vire za izpeljavo projekta, kakšna je podpora bančnega sektorja, kako povečati kombiniranje finančnih virov v Sloveniji, je nekaj vprašanj, ki jih bo naslovil panel.

Moderator:
Petra Ferk, Inštitut za javno-zasebno partnerstvo

Govorniki:
Vloga kombinirane uporabe različnih virov financiranja javnih projektov v trenutni finančni perspektivi in obeti za prihodnost
Ed Farquharson, svetovalec pri Evropskem centru znanja za javno-zasebno partnerstvo (EPEC), Evropska investicijska banka, Luksemburg PREZENTACIJA >>

»Bankability« projektov javno-zasebnih partnerstev
Branko Cepuran, Evropska investicijska banka (EIB) PREZENTACIJA >>

Kako lahko Slovenija izkoristi prednosti kombinirane uporabe različnih virov financiranja
Goran Katušin, član uprave Slovenske izvozne in razvojne banke, d.d. PREZENTACIJA >>

Predstavitev prvih izkušenj projekta iz Slovenije, ki je prejel jamstvo Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI)
Alenka Košič, DARS, Mednarodni odnosi PREZENTACIJA >>

11.15 – 11.45

KAVA

11.45 – 13.15

PANEL 6: JAVNO NAROČANJE IN JAVNO-ZASEBNA PARTNERSTVA V ZDRAVSTVU

Države članice so se v okviru postopka evropskega semestra 2017 zavezale druga drugi, da bodo v naslednjih 12-18 mesecih sprejele potrebne ukrepe na izbranih politikah oz. področjih, ki jih je Evropska komisija ocenila kot prednostna. Med drugim je Komisija Sloveniji priporočila, da sprejme in izvede predlagano reformo zdravstvenega sistema ter sprejme
načrtovano reformo dolgotrajne oskrbe, s katero bo povečala stroškovno učinkovitost, dostopnost in kakovost oskrbe. Komisija je Sloveniji priporočila tudi, da v celoti izkoristi potencial centraliziranega javnega naročanja v zdravstvenem sektorju. Učinkovitost v zdravstvu je torej izziv in aktualna tematika. Gostje panela bodo z nami delili izkušnje, kako se tega izziva lotevamo v Sloveniji, kako so se tega izziva lotile druge države članice, kateri ukrepi so ključni, kako uvajati spremembe, katere naloge so pred nami.

Moderator:
Boštjan Ferk, Inštitut za javno-zasebno partnerstvo

Govorniki:
Pogled Evropske komisije na javno naročanje v zdravstvu
An Baeyens, Evropska komisija, generalni direktorat za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja, enota za
inovativno in elektronsko javno naročanje PREZENTACIJA >>

Javno naročanje v zdravstvu (primer)
Francesca Bauduin, Italijanski centralni nabavni organ Consip S.p.A.,
enota za naročanje v zdravstvu PREZENTACIJA >>

Kako uvajati novosti v slovenske bolnišnice in pomen optimizacije postopkov javnega naročanja v slovenskih bolnišnicah
Silvana Šonc, direktorica Bolnišnice Sežana PREZENTACIJA >>

Center za protonsko terapijo za zdravljenje raka in izzivi izgradnje v Sloveniji
Janko Burgar, Cosylab d.d. PREZENTACIJA >>

13.15 - 14.15

PANEL 7: TEMELJI ZA USPEŠNO ZASNOVO PROJEKTOV JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV

Ena ključnih predpostavk za uspešno realizacijo postopkov javnega naročanja in postopkov javno-zasebnih partnerstev je
komunikacija. Nujna je tako komunikacija med naročniki in ponudniki, kot tudi komunikacija z uporabniki. Govorniki v panelu bodo z nami delili izkušnje, kako pravilno komunicirati in predvsem kako komunicirati brez strahu in tako posledično
izboljšati gospodarnost ter transparentnost v postopkih javnega naročanja in javno-zasebnih partnerstev.

Moderator:
Branko Kašnik, Inštitut za javno-zasebno partnerstvo

Govorniki:
Kje je meja med lobiranjem in korupcijo?
Boris Cizelj, Knowledge Economy Network, predsednik uprave PREZENTACIJA >>

Prava vrednost strokovnega dialoga in kako ga izvesti v praksi – izkušnje Irske
Mila Sullivan, Svetovalka za javno naročanje, Irska PREZENTACIJA >>

Vloga odnosov z javnostmi in komuniciranja v javnih projektih
Nina Sankovič, Svetovalka direktorja – vodja odnosov z  javnostmi, Snaga Javno podjetje d.o.o. PREZENTACIJA >>

14.15 – 14.30

Zaključek konference

14.30 – 16.00

Hladno kosilo in druženje

ORGANIZATORJI:
PARTNERJI:
     Terms & Conditions
close x
download

Brochure

Enter Your Info Below And We Will Send
You The Brochure To Your Inbox!

Thank you!
Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

ORGANISEr