Silvana Šonc

Bolnišnice Sežana
Generalna direktorica

Mag. Silvana Šonc je generalna direktorica Bolnišnice Sežana. Je predavateljica na področju managementa in socialnega skrbstva, višja predavateljice na Univerzi na Primorskem in višja predavateljica v visokošolskem zavodu Fizioterapevtika. Aktivno vodi projekte in raziskave s področja kakovosti življenja bolnikov, vključenih v programe rehabilitacije v bolnišnici. V bolnišnici Sežana je uvedla številne spremembe.

Silvana Šonc

Sežana Hospital
General Manager

Silvana Šonc, MA, is a General Manager of the Sežana Hospital. She is a lecturer in Management and Social Welfare, senior lecturer at the University of Primorska, and senior lecturer at higher educational institution Fizioterapevtika. She is active in project management and research in the field of quality of life for patients involved in rehabilitation programs at the hospital. She introduced many changes in the Sežana Hospital.