Nina Sankovič

Strokovnjakinja za komunikacije

Nina Sankovič je strokovnjakinja za komunikacije z bogatimi izkušnjami pri delu z Evropsko Komisijo ter predstavljanju Evropske Unije in njenih načel.

Pri pripravi, upravljanju in izvajanju kompanij s področja odnosov z javnostmi ima že 15 let izkušenj. Kot zunanja PR-strokovnjakinja na strategiji Evropske Komisije glede komuniciranja za širitev za obdobje 1999‒2004 je bila Nina odgovorna za implementacijo obširnega komunikacijskega programa za osveščanje slovenskih državljanov o zadevah Evropske Unije.

Od leta 2011 je svetovalka za odnose z javnostmi pri podjetju Snaga, kjer je odgovorna za načrtovanje in delovanje komunikacijskega programa podjetja. Nina Sankovič je v okviru komunikacij izjemno učinkovita, odlikujejo pa jo tudi odlične spretnosti na področjih vodenja, menedžmenta človeških virov, upravljanja odnosov in koordinacije. Ima izostreno sposobnost razmišljanja in prispevanja zamisli, s čimer stremi k doseganju izboljšane podobe podjetja in zagotavljanju operativne odličnosti.

Nina Sankovič

PR expert

Nina Sankovič is a communication specialist with vast experience in working with the European Commission and in promoting the European Union and its policies.

She has 15 years of experience in preparing, managing and implementing public relations campaigns. As External PR expert on the European Commission’s Enlargement Communication Strategy in Slovenia in the years 1999 - 2004, Nina was responsible for the implementation of an extensive communication programme aiming to raise awareness among the Slovene population of EU issues.

Since 2011 she is a Public Relations Advisor in The public company Snaga and has the overall responsibility for the planning and functioning of the Snaga's communication programme. Nina Sankovič is an effective communicator with good leadership, people management, relationship management and coordination skills. She has an ability to think and contribute ideas towards achieving strong corporate image and operational excellence.