Miranda Groff Ferjančič

Ministrstvu za finance
Državna sekretarka na Ministrstvu za finance

Miranda Groff Ferjančič je državna sekretarka na Ministrstvu za finance. Leta 2000 je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani zaključila specializacijo iz mednarodnega poslovanja, leta 2004 pa magistrirala s področja sodelovanja javnega in zasebnega sektorja pri financiranju infrastrukturnih projektov. Leta 2006 je pridobila mednarodni certifikat in diplomo s področja računovodstva in revizije javnega sektorja. Leta 1988 se je zaposlila v podjetju Rotomatika, kjer je začela kot pripravnica in napredovala vse do vodje finančne operative. Leta 1997 je postala vodja enote SKB banke, kar je ostala do zaposlitve na Ministrstvu za finance leta 2001. Med drugim je bila članica delovne skupine, ki je uspešno zaključila pogajanja za zaprtje klirinškega dolga Ruske federacije do Republike Slovenije, deluje kot članica European PPP Expertise Centre (EPEC). Bila je v. d. direktorice Sklada za nasledstvo in v. d. generalne direktorice oz. generalna direktorica Direktorata za javno premoženje. Od aprila 2013 do nastopa funkcije državne sekretarke je bila zaposlena v Generalnem sekretariatu Vlade RS kot namestnica generalnega sekretarja.

Miranda Groff Ferjančič

Ministry of Finance
State Secretary at the Ministry of Finance

Miranda Groff Ferjančič is State Secretary at the Ministry of Finance. In 2000 she completed specialization in international business at the Faculty of Economics, University of Ljubljana, where in 2004 she acquired a master's degree in the field of public-private partnership in financing infrastructure projects. In 2006 she acquired international certificate and a degree in public sector accounting and auditing. In 1988 she started to work in the company Rotomatika, where she also worked as the chief financial officer. From 1997 to 2001 she was head of one of the SKB bank units, then she moved to the Ministry of Finance, where she inter alia served as the head of the Public Property Directorate. From April 2013 to July 2016 she was deputy Secretary General of the Government of the Republic of Slovenia.