Janko Burgar

Cosylab d.d.
Vodja pojektov

Janko Burgar, magister ekonomskih znanosti, se je pridružil Cosylab d.d. konec leta 2016 in prevzel razvoj novih naprednih projektov ter tudi vodi projekt izgradnje Slovenskega centra za protonsko terapijo za zdravljenje raka. Ima več kot 20 let delovnih izkušenj predvsem na področju strateškega razvoja in na področju mednarodnega poslovanja, tujih naložb, podjetništva, področju inovacijske politike in izkušnje na področju mreženja in sodelovanja med podjetji in znanostjo na nacionalni in mednarodni ravni. Ima več kot 15 let izkušenj na vodilnih položajih v zasebnem in tudi v javnem sektorju in še posebej pri razvoju finančnih instrumentov v podporo raziskavam in razvoju ter podjetniškim dejavnostim z lastniškimi, dolžniškimi in nepovratnimi viri financiranja. Je tudi glavni pobudnik ustanovitve združenja  ScienceTech – združenja najsodobnejših slovenskih znanstveno-tehnoloških podjetij ki od maja 2017 deluje pri Gospodarski zbornici Slovenije, kjer je tudi predsednik ScienceTech.

Janko Burgar

Cosylab d.d.
Project manager

Janko Burgar, Master of Economics, joined Cosylab d.d. at the end of 2016, where he took over the development of innovative projects; he is the project manager working on establishing a proton therapy centre for cancer treatment in Slovenia. He has more than 20 years of work experience, mainly in strategic development, international business, foreign investments, entrepreneurship, innovation policies, as well as networking and collaboration between science and business on the national and international level. Janko has more than 15 years of experience in leadership positions in private and public sectors, primarily in the fields of developing financial instruments to support R&D, and entrepreneurial activities with equity, debt and non-refundable sources of financing. He is also the main initiator and president of ScienceTech, an association of the most advanced Slovenian companies in the field of science and technology, which was established within the Slovenian Chamber of Commerce in May 2017.