Ed Farquharson

Evropski strokovni centr za javno-zasebna partnerstva (EPEC)
Glavni svetovalec v Evropskem strokovnem centru za javno-zasebna partnerstva (EPEC)

Ed Farquharson je glavni svetovalec v Evropskem strokovnem centru za javno-zasebna partnerstva (EPEC), ki je oddelek svetovalne službe Evropske investicijske banke (EIB). Ed vodi podporo EPEC vladam v EU za oblikovanje politik, vključno z nedavnim razvojem lastnega vodnika o mešanju strukturnih skladov in javno-zasebnih partnerstev.

Ed je bil večino svoje poklicne poti v zasebnem in javnem sektorju v vlogi posojilodajalca, kapitalskega vlagatelja in svetovalca pri projektih javno-zasebnega partnerstva. Svojo karierno pot je začel kot član skupine Morgan Grenfell za projektno financiranje (pozneje Deutsche Bank), nato je delal za Commonwealth Development Corporation iz Južne Afrike in pozneje v Londonu, kjer je vodil investicijsko ekipo za prometno infrastrukturo. Odkar se je Ed leta 2004 pridružil agenciji za izvajanje javno-zasebnega partnerstva v Združenem kraljestvu Partnerships UK in pozneje Infrastructure UK znotraj ministrstva za finance, je sodeloval pri svetovanju oblastem po vsem svetu pri oblikovanju in razvoju lastnih politik in programov javno-zasebnega partnerstva. Preden se je pridružil ekipi EPEC, je bil izvršni direktor Skupine za razvoj zasebne infrastrukture (Private Infrastructure Development Group), večstranske pobude v višini ene milijarde ameriških dolarjev, ki je tudi sama oblikovana kot javno-zasebno partnerstvo, ki združuje naložbe javnega in zasebnega sektorja v razvojne projekte javno-zasebnega partnerstva.

Ed je pridobil MBA na poslovni šoli Manchester, diplomiral pa iz filozofije, politike in ekonomije na Univerzi v Oxfordu.

Ed Farquharson

European PPP Expertise Centre (EPEC)
Principal adviser at the European PPP Expertise Centre (EPEC)

Ed Farquharson is a principal adviser at the European PPP Expertise Centre (EPEC), a division of the European Investment Bank’s (EIB) Advisory Services Department. Ed leads on EPEC’s PPP policy support to governments in the EU, including the development of its recent guide on blending structural funds and PPPs.

Ed has been involved as a lender, equity investor and adviser to PPP projects for much of his career both in the private and public sector.  Starting his career as a member of the project finance team of Morgan Grenfell (later Deutsche Bank), Ed subsequently worked for the Commonwealth Development Corporation based in Southern Africa and later in London where he led the transport infrastructure investment team.  On joining Partnerships UK, the UK’s PPP implementing agency, in 2004, and subsequently Infrastructure UK, in HM Treasury, Ed was involved in advising governments around the world in the establishment and development of their PPP policies and programmes. Before joining the EPEC team, Ed was the Executive Director of the Private Infrastructure Development Group, a USD 1bn multilateral initiative, itself a PPP, combining public and private sector investment into emerging market PPP infrastructure projects.

Ed has an MBA from Manchester Business School and a degree in Philosophy, Politics and Economics from Oxford University.