Blaž Suhač

ITAD, Revizija in svetovanje, d.o.o.
Svetovalec

Mag. Blaž Suhač je svetovalec v podjetju ITAD, Revizija in svetovanje, d.o.o. in je strokovnjak za vodenje projektov implementacije informacijskih sistemov. Je certificiran vodja projektov po metodologiji PRINCE2 in soavtor priročnika Vodenje uspešnih projektov. Kot vodja projektov ali član projektnega vodstva je sodeloval na številnih projektih implementacije informacijskih sistemov za velika slovenska podjetja. Računalništvo v oblaku, visoka stopnja informatizacije poslovnih procesov, povezanost različnih informacijskih sistemov in izmenjava številnih informacij v velikih omrežjih so aktualni trendi poslovnih informacijskih sistemov, to pa predstavlja nove izzive na področju varnosti, zaupnosti  in zasebnosti.

Blaž Suhač

ITAD, Audit and consulting, d.o.o.
Consultant

Blaž Suhač, MSc is consultant in ITAD, Audit and consulting, d.o.o. He is an expert project manager in the field of information systems implementation. He is also a certified PRINCE2 project manager and co-author of project management handbook Leading successful projects. As project manager or member of project management team, he has worked on numerous projects of information system implementation for large Slovene companies. IT clouds, business processes largely supported by information systems and large computer networks exchanging plenty of information are not only current trends in business information systems, but they also bring us new challenges in security, confidentiality and privacy.