An Baeyens

Evropska komisija
Evropska komisija, generalni direktorat za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja, enota za inovativno in elektronsko javno naročanje

Je diplomirala iz prava na Katoliški univerzi Leuven in magistrirala iz prava na Albert-Ludwig univerzi v Freiburgu. Od leta 2004 je zaposlena na Evropski komisiji v generalnem direktoratu za notranji trg, kjer se ukvarja z različnimi področji notranjega trga. Preden se je pridružila Evropski komisiji je delovala na področju zdravstvene zakonodaje, med drugim tudi na Katoliški univerzi v Leuvnu.

An Baeyens

European Commission
European Commission, DG Internal Market, Industry, SMEs and Entrepreneurship and Services (DG GROW), Unit for Innovative and e-Procurement

An holds a law degree from the Catholic University Leuven, as well as a master of law of the Albert-Ludwig University in Freiburg im Breisgau. Since 2004 An has been working in the Directorate General Internal Market dealing with several files related to the internal market. Prior to joining the Commission, An has been working in the area of health law at different places, amongst which also the Catholic University of Leuven.