Alenka Košič

DARS
Mednarodni odnosi in financiranje s sredstvi EU

Alenka Košič je diplomirana ekonomistka Univerze v Ljubljani z več kot dvajsetletnimi izkušnjami na področju razvoja, delovanja in financiranja avtocest. Od leta 2013 je na DARS-u odgovorna za mednarodne odnose in financiranje s sredstvi EU. Pred tem je bila odgovorna za strateško in letno planiranje, razvoj, nadzor projektov in financiranje. Sodelovala je v več evropskih in čezmejnih projektih, kot so C-Roads, Crocodile, Easyway, PROMET in TIP. Sodeluje v projektni skupini evropskega strokovnega združenja avtocestnih koncesionarjev in upravljavcev avtocest (ASECAP) in Svetovnega cestnega združenja (PIARC). Nedavno je postala tudi predstavnica DARS-a v Združenju lastnikov, koncesionarjev, upravljavcev in povezanih poslovnih partnerjev vseh cestninskih objektov (IBTTA) s sedežem v Washingtonu DC.

Alenka Košič

DARS
International relations and the EU funds

Alenka Košič has a bachelor degree in economics (University of Ljubljana). She has more than 20-years-experience in motorway development, operations, and financing. Since 2013 she has been responsible for international relations and the EU funds at DARS d.d., Slovenian Motorway Company. Before 2013, she was in charge of strategic and annual planning, motorway development, project monitoring, funding and financing. She has participated in several European and cross-border projects, such as C-Roads, Crocodile, Easyway, PROMET, TIP, etc. Currently, she is actively involved in the ASECAP (Association Européenne des Concessionnaires d'Autoroutes et d'Ouvrages à Péage) activities and PIARC (World Road Association) task forces. Recently she was appointed as a DARS d.d. representative at the IBTTA (International Bridge, Tunnel and Turnpike Association) based in Washington DC.